MineralBlock rody – 0293 – Padovan

Минерален блок е блок од чиста сол што е корисен за внесување на минерали во исхраната на глодари.
Пакување од 50 грама.

Категорија: