Fruttix Rody – 067 – Padovan

Дополнителна храна со суво овошје, подготвена за стимулирање на апетитот кај малите глодари.
Пакување од 250 грама.

Категорија: