Stix Country Criceti – 0209 – Padovan

Стапчиња со мед и овошје за глодари, се даваат како додаток во исхраната.
Пакување од 100 грама.

Категорија: