Rodyvigor – 0274 – Padovan

Мултивитамински додаток за глодари. Особено се препорачува во состојба на стрес или замор, или кога не е достпна свежа храна.
Пакување од 30 милилитри.

Категорија: