Welsi Gran – 60463 – Tropical

Храна во форма на гранули за риби кои што се хранат на самото дно. Богата со состојки од растително и животинско потекло, ги задоволува сите хранливи потреби на рибите и го подобрува нивниот раст и развој.
Пакување од  100мл/65гр.

Категорија: