Sterlet Basic S – 41046 -1.5kg Tropical

Храна во форма на гранули наменета за хранење на риби кои што се хранат на самото дно, како што се Кои риба или сом. Се сотои од риби, деривати од растително и животинско потекло, житарки. масти и минерали.
Пакување од 3л/1.5кг.

Категорија: