Rings with Lucerne – 0356 – Padovan – Хаџиски Дооел Куманово

Дополнителна храна – житни прстени со луцер, наменета за мали глодари(џуџести зајаци, морски прасиња, чинчили).

Пакување од 150 грама.

Категорија: