Pond Sticks – 40311 -4kg Tropical

Понд Стикс ги задоволува сите хранливи потрби на рибите, подобрувајќи ја нивната црвена и златна боја.

Категорија: