GranPatee Insectes – 0193 – Padovan

Комплетна храна со инсекти и мали школки, со додадени витамини и аминокиселини за птици кои имаат мек клун и се хранат со инсекти.
Пакување од 1 килограм.

Категорија: