Formula granules – 0577 – Padovan

Комплетна храна со житарици, семиња, овошје, масти и масла, квасец и минерали за средни и големи папагали.
Пакување од 1.4 килограми.

Категорија: