Хранилка за миленици- ПВЦ-8896

Хранилка за миленици, со димензии 15,5х5цм. Ги им во сина, жолта, црвена и зелена боја.