Филтер пумпа HK-0600 -Atman

Филтер пумпа HK-0600  со јачина од 6w, има моќност да филтрира вода до 720/h.

Категорија: