Филтер пумпа HK-0400 -Atman

Филтер пумпа HK-0400  со јачина од 4.2w, има моќност да филтрира вода до 372/h.

Категорија: