Филтер пумпа HK-0300 -Atman

Филтер пумпа HK-0300  со јачина од 12.2w, има моќност да филтрира вода до 280/h.

Категорија: