Филтер пумпа HK-0100 -Atman

Филтер пумпа HK-0100  со јачина од 1,5w, има моќност да филтрира вода до 144/h.

Категорија: