Филтер пумпа HF-0400 -Atman

Надворешен филтер за аквариуми до 50-60 литри вода. Лесен за монтирање и одржување.

Категорија: