Филтер пумпа HF-0300 -Atman

Надворешен филтер за помали аквариуми до 30-40 литри вода.

Категорија: