Потопен грејач за аквариум 300W AT-380-Atman

Потопен грејач од 300W наменет за аквариуми од 200 до 350л вода!
Стабилен грејач со вграден потенциометар за регулирање на температура на вода.
Пред вклучување во струја, аквариумот треба да биде полн со вода!

Категорија: