Потопен грејач за аквариум 200W AT-280-Atman

Потопен грејач од 200W наменет за аквариуми од 100 до 200л вода!
Стабилен грејач со вграден потенциометар за регулирање на температура на вода.
Пред вклучување во струја, аквариумот треба да биде полн со вода!

Категорија: