Потопен грејач за аквариум 100W AT-180-Atman

Потопен грејач од 100W наменет за аквариуми од 50 до 100л вода!
Стабилен грејач со вграден потенциометар за регулирање на температура на вода.
Пред вклучување во струја, аквариумот треба да биде полн со вода!

Категорија: