Лежалка Гена 4 – 85x64x13cm – Fop

Лежалката може да се користи и од двете страни.