Лежалка Гена 3 – 71x51x11cm – Fop

Лежалката може да се користи и од двете страни.