Лежалка Гена 2 – 54x36x11cm – Fop

Лежалката може да се користи и од двете страни.