Лежалка Гена 1 – 40x28x11cm – Fop

Лежалката може да се користи и од двете страни.