Држач со кеса за отпад – 0562 – Padovan

Мали вреќи во боја кои служат за собирање на измет од домашните миленици.

Категорија: