Аквариум RS-480 A – 50l

Фабрички аквариум 50L, со вградено осветлување LED-4W и вграден филтер.
Димензии: 48 x 24 x 43 cm.
Црна боја.

Категорија: