Аквариум RS-380EL – 28L

Фабрички аквариум 28L, со вградено осветлување LED-4W и вграден филтер.
Димензии: 38.5 x 25,5 x 28 cm.
Го има во две бои, црна и бела.

Категорија: