Аквариум RS 320EL – 20L

Фабрички аквариум 20L, со вградено осветлување LED-2,5W и вграден филтер.
Димензии: 32.5 x 22 x 35 cm.
Го има во две бои, црна и бела.

Категорија: