Аквариум RS-230EL – 8L

Фабрички аквариум 8L, со вградено осветлување LED-2W и вграден филтер.
Димензии: 23.5 x 17 x 28 cm.
Го има во две бои, црна и бела.

Категорија: